16 de maig de 2012

Plàstica: paisatge de primavera

A partir d'una imatge d'un paisatge primaveral, els infants distingeixen els diferents espais que el delimiten: terre o gespa, muntanyes i cel, per exemple. En el seu full de dibuix de mida DIN- A4, cada nen i nena separa aquests espais i els pinta amb pintura de diferents colors. Quan la pintura s'ha assecat, emplenem el paisatge de flors, ocells, arbres, etc., amb diversos materials: retoladors, paperets, robes i pintura per pintar amb bastonets de les orelles... 
Per tal que el dibuix destaqui més, podem repassar els detalls amb un retolador negre per sobre.
El marc l'hem fet amb estampació lliure de diferents materials: esponges, paper de bombolles, taps, pinyes dels arbres, fregalls, fustes... sobre d'un full DIN- A3.
Taps amb lletres i capsa de les paraules

Un material que podem tenir a l'aula i és molt fàcil de fer és utilitzant taps de les ampolles i posar-li un gomet amb una lletra. Omplim una capsa amb aquests taps i així els infants poden construir paraules i/o frases. Si a més disposem d'una capsa de les paraules (paraules relacionades amb els projectes de l'aula, amb els noms dels infants, amb paraules que treballem a l'aula per algun motiu...), podem jugar a composar aquestes paraules, amb referent i desprès sense, mirant com sona cada lletra.